Onderhoud & beheer

ASG neemt graag het onderhoud van uw assets onder haar hoede.

Onderhoud & beheer

Samen met u stellen we vooraf  een meerjarenonderhoudsprogramma op. Dit doen wij door het risico van falen van uw assets in kaart te brengen, waarmee we het huidige integriteitsniveau inzichtelijk maken. Door processen opnieuw te ontwerpen en optimaliseren, reduceren we downtime en daarmee kosten.

ASG is altijd op de hoogte, mede dankzij een breed partnernetwerk, van vigerende wet- en regelgeving. Uw onderhoudsprogramma voldoet dus altijd aan wettelijke eisen en normen.

Als uit onze analyse blijkt dat u onacceptabele risico’s loopt, worden additionele risicobeperkende maatregelen bepaald. Dit kunnen preventieve en predicatieve onderhoudsmaatregelen zijn, maar ook het aanhouden van kritieke voorraden of zelfs modificatieadviezen.

Het uitgebalanceerde onderhoudsprogramma dat hieruit voortkomt, kan ASG implementeren in uw huidige onderhoudsbeheersysteem (bijvoorbeeld Ultimo, SAP PM, Infor EAM of een eigen OBS). Maar ook bij de uitvoering van uw onderhoudsprogramma is ASG er voor u. Wij kunnen uw technische medewerkers ondersteunen, opleiden of indien gewenst kunt u het onderhoud gedeeltelijk of zelfs volledig aan ons uitbesteden.