CAPEX projecten

Bij ASG hebben we oog voor de Capital Expenditures (CAPEX) van onze klanten.

CAPEX projecten

U maakt immers kosten voor de ontwikkeling of levering van de niet-verbruikbare onderdelen van een product of systeem (investering).

Innovatie
Dankzij onze ervaring en expertise in de tankterminalmarkt en onze up-to-date kennis van beschikbare (digitale) mogelijkheden, kan ASG altijd de best passende oplossing bieden bij uw behoefte of uitdaging. Nieuwe mogelijkheden op het gebied van data capturing en -analyse hebben ons de mogelijkheid gegeven IT in onze dienstverlening centraal te stellen.

Winst voor de klant
ASG optimaliseert voortdurend haar eigen bedrijfsprocessen op basis van ontwikkelende kennis en opgedane ervaringen. Door zaken onder te brengen bij vaste partners en eventuele schommelingen flexibel op te vangen zonder dat daarbij kennis verloren gaat, kunnen wij voorspelbaar en betrouwbaar budgetteren. Uw project voldoet daarnaast altijd aan vigerende wet- en regelgeving.

Uniek
ASG beheerst het totale scala aan activiteiten rond integriteitsborging. We schenken graag extra aandacht aan onderscheidende kernactiviteiten van onze klanten, met stijgend succes als doel.

ASG onderscheidt twee typen CAPEX-projecten: Sustaining CAPEX en CAPEX Greenfeeld.

Sustaining CAPEX

Bij Sustaining CAPEX-projecten maken wij de investeringen, die nodig zijn om de terminal en haar assets op een acceptabel technisch integriteitsniveau te krijgen en te houden, inzichtelijk. We kijken naar de technische conditie van de assets, of aan wet- en regelgeving wordt voldaan en naar eventuele risico’s. Al deze informatie wordt gebundeld in een plan.

Op basis van dit plan bepalen en begroten we per discipline wat moet gebeuren. ASG kan vervolgens ondersteuning bieden in het opstellen van een business case om de beoogde activiteiten te financieren en uitvoeren. Die business case maken we op basis van onder meer de uitkomsten van een risicoanalyse, ROI, het risico van uitstellen, budget versus scenario’s etc.

CAPEX Greenfield

In CAPEX Greenfield-projecten is ASG uw partner in de vertaling van commerciële kansen naar een gevalideerde business case.

Als resultaat van de business case wordt een 40 procent kosten inschatting van de kosten en opbrengsten afgegeven. Bij voldoende mandaat stellen we een basisontwerp op, van waaruit we een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Vanaf de volgende fase wordt de engineering opgestart met als resultaat een 10 procent kosten inschatting.

ASG kan het volledige engineeringsproces voor u regisseren en vertalen naar uitvoering. Ook voor de daadwerkelijk uitvoering bent u bij ons aan het juiste adres. Al onze projecten ronden we af met een evaluatie en overdracht. Uiteraard realiseren wij uw project binnen de gestelde tijd, financiële middelen, kwaliteit en scope.